Polish

Konwertuj obraz na tekst za pomocą biblioteki C# OCR

OCR (Optical Character Recognition) to dobrze znana i szeroko stosowana technologia rozpoznawania i odczytywania tekstu z obrazów i zeskanowanych dokumentów. W operacji OCR znaki na obrazach są skanowane, rozpoznawane i konwertowane do postaci cyfrowej. Przekonwertowany tekst można zweryfikować i zapisać w celu wykonania dalszych operacji. W tym artykule pokażę, jak wykonać OCR, aby programowo przekonwertować obrazy na tekst przy użyciu biblioteki C# .NET OCR. Pozostała część artykułu jest podzielona na następujące sekcje.
maja 28, 2020 · 3 min · Usmana Aziza