Polish

Konwertuj zeskanowany plik PDF na przeszukiwalny plik PDF z OCR w C#

Pliki PDF są czasami oparte na obrazach, które są zwykle tworzone za pomocą skanera lub urządzenia do przetwarzania obrazu. Zeskanowany plik PDF można przekonwertować na plik PDF z możliwością wyszukiwania za pomocą funkcji OCR, aby można było edytować lub aktualizować tekst w dokumencie. Zgodnie z tym scenariuszem w tym artykule wyjaśniono, jak przekonwertować zeskanowany plik PDF na plik PDF z możliwością wyszukiwania za pomocą operacji OCR programowo przy użyciu języka C#.
stycznia 13, 2022 · 2 min · Farhan Raza