Polish

Korekta skosu w przetwarzaniu obrazu przy użyciu języka C#

W wizji komputerowej musimy odpowiednio ustawić nasze kamery i czujniki, ale często prowadzi to do dużych zniekształceń. Podobnie w przypadku skanowania za pomocą skanerów czasami wyrównanie jest prawie niemożliwe. Z tego powodu zeskanowane obrazy i fotografie mają niewielkie przekrzywienie (pochylenie). W tym artykule dowiemy się, jak wykonać korekcję skosu w przetwarzaniu obrazu przy użyciu języka C#.
października 4, 2022 · 6 min · Muzammil Khan