Polish

Konwertuj obraz na dokument Word (DOCX) z OCR przy użyciu C#

Możesz programowo przekonwertować obraz zawierający tekst na edytowalny dokument tekstowy (DOCX) przy użyciu języka C#. Na przykład musisz przekonwertować obraz przechwycony ze skanera lub aparatu fotograficznego na dokument do edycji, a następnie wykonać OCR na obrazie wejściowym. Możesz przejść przez dalsze szczegóły w poniższych sekcjach.
maja 19, 2021 · 3 min · Farhan Raza