Polish

Utwórz oprogramowanie OMR Sheet Checker lub Scanner w języku C#

Optical Mark Recognition, w skrócie OMR, jest często używany do oceny kwestionariuszy, ankiet i innych standardów gromadzenia informacji. Z tego artykułu dowiesz się, jak tworzyć i sprawdzać arkusze pytań OMR i odpowiedzi w dymkach przy użyciu języka C# w aplikacji .NET. Pokrótce omówimy następujące podejścia: OMR Template Creator and Checker API – Instalacja Utwórz szablon arkusza pytań OMR, obraz i plik PDF za pomocą C# Wykonaj OMR na obrazach arkusza odpowiedzi w dymkach wielokrotnego wyboru, używając C#
sierpnia 25, 2020 · 4 min · Farhan Raza