Polish

Rozpoznaj obraz z MemoryStream przy użyciu OMR w C#

Możesz rozpoznać określone znaki na obrazach, wykonując operacje optycznego rozpoznawania znaków. Na przykład możesz rozpoznać bąbelki wypełnione w kwestionariuszu, ankiecie lub egzaminie w formie pytań wielokrotnego wyboru. Więcej informacji można znaleźć w poniższych sekcjach.
czerwca 10, 2021 · 3 min · Farhan Raza