Polish

Wyodrębnij dane z obrazu w Javie

Optyczne rozpoznawanie znaków (OMR) to proces elektroniczny, który umożliwia odczytywanie i przechwytywanie danych oznaczonych przez osoby w teście lub ankiecie, składających się z danych wejściowych w postaci bąbelków lub kwadratów. Możesz łatwo wykonywać operacje OMR na zeskanowanych obrazach takich formularzy ankiet, kwestionariuszy lub arkuszy testowych i programowo odczytywać dane wprowadzane przez użytkownika. W tym artykule dowiesz się, jak wykonać OMR i wyodrębnić dane z obrazu w Javie.
września 16, 2022 · 6 min · Muzammil Khan

Oprogramowanie C# do optycznego rozpoznawania znaków (OMR) w środowisku .NET

Jako programista .NET możesz łatwo zintegrować Aspose.OMR do kontroli .NET UI w aplikacjach .NET UI. Umożliwia tworzenie niestandardowych aplikacji OMR Sheet Reader opartych na graficznym interfejsie użytkownika. W tym artykule dowiesz się, jak opracować oprogramowanie skanera OMR przy użyciu języka C# w środowisku .NET.
lipca 1, 2022 · 5 min · Muzammil Khan

Wykonaj OMR i wyodrębnij dane za pomocą C#

Możesz łatwo programowo wykonywać operacje OMR na zeskanowanych obrazach formularzy ankiet lub arkuszy testowych oraz programowo odczytywać dane wprowadzane przez użytkownika w aplikacjach .NET. W tym artykule dowiesz się, jak wykonać OMR i wyodrębnić dane przy użyciu języka C#.
kwietnia 21, 2022 · 6 min · Muzammil Khan