Polish

Utwórz arkusz odpowiedzi online — kreator arkuszy OMR

W tym artykule opisano, jak utworzyć arkusz odpowiedzi OMR z bąbelkami do cieniowania. Możesz ustawić różne opcje, aby utworzyć arkusz odpowiedzi OMR zgodnie ze swoimi wymaganiami. Na przykład możesz określić, czy arkusz OMR ma zostać utworzony dla 100, 30 lub dowolnej liczby pytań wielokrotnego wyboru.
lutego 28, 2023 · 2 min · Farhan Raza

Utwórz ankietę OMR lub arkusz odpowiedzi w Javie

Jako programista Java możesz łatwo programowo generować ankiety OMR, quizy lub arkusze odpowiedzi ze znaczników tekstowych. W tym artykule dowiesz się, jak utworzyć ankietę OMR OMR lub arkusz odpowiedzi ze znaczników tekstowych przy użyciu języka Java.
marca 31, 2022 · 4 min · Muzammil Khan