Polish

Konwertuj plik OneNote .one na dokument Word DOCX lub DOC w Javie

Pliki programu OneNote zawierają notatki cyfrowe, które mogą zawierać tekst, obrazy, rysunki itp. W niektórych scenariuszach może być konieczne przekonwertowanie pliku .one programu OneNote na dokument programu Word. W tym artykule opisano, jak przekonwertować plik Microsoft OneNote .one na format pliku DOCX lub DOC.
października 14, 2021 · 2 min · Farhan Raza