Polish

Programowo konwertuj plik programu OneNote na obraz JPEG, PNG lub TIFF w języku C#

Cyfrowe notatki mogą zawierać grafikę, obrazy, rysunki lub tekst. Notatki można konwertować na obrazy JPEG, PNG lub TIFF programowo przy użyciu języka C#. Więcej informacji na temat konwersji plików programu OneNote (.one) na obrazy można znaleźć w poniższych nagłówkach.
sierpnia 5, 2021 · 3 min · Farhan Raza