Polish

Konwertuj OneNote na XLSX lub XLS w C#

Pliki programu OneNote to cyfrowe notatki, które można nagrywać, aby mieć pod ręką ważne informacje. Mogą być pomocne we współpracy, prezentowaniu lub udostępnianiu informacji. W niektórych przypadkach może być konieczne przekonwertowanie notesu programu OneNote z rozszerzeniem pliku (.one) na skoroszyt XLSX lub XLS. W związku z tym ten artykuł zawiera informacje o tym, jak programowo przekonwertować program OneNote na plik w formacie XLSX lub XLS w języku C#.
sierpnia 4, 2022 · 2 min · Farhan Raza