Polish

Przeglądarka PowerPoint PPT online — przeglądaj prezentacje PPT

Użyj programu PowerPoint Viewer online, aby otworzyć i wyświetlić prezentację PPT. Wyświetlaj slajdy programu PowerPoint w przeglądarce. Dowiedz się, jak otwierać i przeglądać PPT za pomocą kodu: otwieraj i przeglądaj PPT w językach C#, Java, C++ i Python.
maja 19, 2023 · 4 min · Seriki Emmanuel