Polish

Java API do rozpoznawania i przetwarzania znaków optycznych w obrazach

Czy potrzebujesz prostej, ale bogatej w funkcje biblioteki Java OMR? Czy chcesz rozpoznawać znaki optyczne na zeskanowanych obrazach? Wypróbuj Aspose.OMR for Java — bibliotekę klas języka Java do wykonywania operacji optycznego rozpoznawania znaków (OMR) w aplikacjach opartych na języku Java. Zapoznajmy się szybko z funkcjami wspomnianego API Java, aby zobaczyć, jak rozpoznawać znaki optyczne w różnych formatach obrazów i przechwytywać dane oznaczone przez człowieka z ankiet, kwestionariuszy lub testów zawierających MCQ.
stycznia 10, 2020 · 6 min · Usmana Aziza