Polish

Konwertuj XPS lub OXPS na Word DOCX/DOC w C#

Pliki XPS i OXPS są używane do celów poligraficznych, ponieważ dają wysokiej jakości wydruki w dowolnej rozdzielczości. W niektórych scenariuszach może zaistnieć potrzeba przekonwertowania pliku XPS lub OXPS na plik programu Word w formacie DOCX lub DOC. Zgodnie z takimi scenariuszami możesz udostępnić pliki do edycji zgodnie z własnymi wymaganiami.
lutego 7, 2022 · 3 min · Farhan Raza

Konwertuj XPS lub OXPS na dokument Word za pomocą Java

Pliki XPS i OXPS są często preferowane ze względu na ich niezależny od rozdzielczości charakter do tworzenia wysokiej jakości wydruków. W niektórych przypadkach może być konieczne przekonwertowanie pliku XPS lub OXPS na dokument programu Word. W tym artykule omówiono, jak programowo konwertować dokumenty XPS lub OXPS do pliku Word z rozszerzeniem pliku DOCX lub DOC w Javie.
stycznia 7, 2022 · 3 min · Farhan Raza