Polish

Konwertuj XPS, OXPS na JPG lub obraz PNG za pomocą C# VB.NET

Format pliku XPS jest często używany w aplikacjach do przetwarzania plików. Możesz programowo przekonwertować XPS lub OXPS na obraz JPG lub PNG za pomocą C# lub VB.NET w aplikacjach opartych na platformie .NET. Możesz łatwo konwertować pliki XPS lub OXPS na obrazy JPG lub PNG za pomocą kilku prostych wywołań API. Aspose.Page for .NET API zawiera różne funkcje do pracy z XPS, OXPS i kilkoma innymi obsługiwanymi formatami plików.
listopada 2, 2020 · 4 min · Farhan Raza