Polish

Konwertuj OXPS lub XPS na PDF programowo za pomocą Java

XPS to stały format dokumentu, często używany do organizowania informacji do celów drukowania. Podobnie pliki OXPS są również oparte na specyfikacjach papieru XML. Możesz łatwo konwertować pliki XPS lub OXPS na dokumenty PDF programowo przy użyciu języka Java.
lutego 9, 2021 · 3 min · Farhan Raza