Polish

Konwertuj OXPS lub XPS na PDF programowo za pomocą Java

XPS to stały format dokumentu, często używany do organizowania informacji do celów drukowania. Podobnie pliki OXPS są również oparte na specyfikacjach papieru XML. Możesz łatwo konwertować pliki XPS lub OXPS na dokumenty PDF programowo przy użyciu języka Java.
lutego 9, 2021 · 3 min · Farhan Raza

Konwertuj XPS lub OXPS na PDF programowo za pomocą C#

Pliki XPS i OXPS są często używane do drukowania ze względu na ich niezależność od rozdzielczości. Czasami jednak musimy przekonwertować XPS na PDF lub OXPS na PDF. Aspose.Page for .NET API umożliwia wykonywanie tych konwersji z wysoką wiernością i szybkim renderowaniem. Przyjrzyjmy się następującym przypadkom użycia: Konwertuj XPS na PDF programowo za pomocą C# Konwertuj określone strony XPS na PDF w C# Konwertuj wszystkie strony XPS na PDF w C# Konwertuj OXPS na PDF programowo za pomocą C# Konwertuj określone strony OXPS na PDF w C# Konwertuj wszystkie strony OXPS na PDF w C# Konwertuj XPS na PDF programowo za pomocą C# Konwersja XPS do PDF jest prosta dzięki Aspose.
czerwca 11, 2020 · 5 min · Farhan Raza