Polish

Chroń makra VBA w Excelu za pomocą C#

Makra VBA w arkuszach kalkulacyjnych Excel służą do programowej automatyzacji różnych operacji. Można np. zaprogramować zadanie, które ma być wykonywane wielokrotnie, wygenerować wykresy za pomocą kodu itp. Ważnym aspektem jest jednak ochrona makr VBA przed nieautoryzowanymi użytkownikami. Aby rozwiązać ten problem, w tym artykule opisano, jak programowo chronić makra języka VBA w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel przy użyciu języka C#.
kwietnia 6, 2021 · 2 min · Usmana Aziza