Polish

Konwertuj CSV na PDF i PDF na CSV za pomocą C++

Pliki PDF to standardowy format wymiany dokumentów w Internecie. Mogą zaistnieć sytuacje, w których trzeba przetworzyć dane w pliku PDF i dodać je do bazy danych. W takich sytuacjach pomocne może być przekonwertowanie dokumentu PDF do formatu CSV. Z drugiej strony możesz mieć dane tabelaryczne w formacie CSV, które chcesz udostępnić komuś w trybie tylko do odczytu. Możesz to osiągnąć, konwertując pliki CSV do formatu PDF. W tym artykule dowiesz się, jak programowo konwertować pliki PDF i CSV za pomocą C++.
marca 29, 2021 · 5 min · Muhammad Ahmad