Polish

Konwertuj PDF na Excel XLS XLSX w C# .NET

Konwersja plików PDF do formatu Excel staje się niezbędna, gdy trzeba wyeksportować dane tabelaryczne z dokumentów PDF do arkuszy kalkulacyjnych. Jako programista często otrzymujesz dane tabelaryczne w formacie PDF i aby przetworzyć te dane, należy je przekonwertować do formatu Excel. Przyjrzyjmy się więc, jak to zrobić programowo z poziomu aplikacji .NET. Po przeczytaniu tego artykułu będziesz w stanie przekonwertować plik PDF na Excel XLS lub XLSX w C# .NET.
stycznia 3, 2020 · 5 min · Usmana Aziza