Polish

Konwertuj obraz PNG na litofan w C#

Format PNG jest popularny, ponieważ może zawierać przezroczystą grafikę. Natomiast litofan to wytrawiona lub uformowana grafika w bardzo cienkim materiale, którą można zobaczyć, umieszczając źródło światła za takim modelem. W tym artykule opisano, jak przekonwertować obraz PNG na litofan w języku C#.
lipca 26, 2022 · 3 min · Farhan Raza