Polish

Konwertuj PNG na DOCX w C# .NET

MS Word udostępnia szereg ekscytujących funkcji do tworzenia dokumentów tekstowych w formacie RTF. Możesz wzbogacić swoje dokumenty DOCX o formatowanie tekstu, tabele, grafikę, obrazy, WordArt i tak dalej. W niektórych przypadkach może być konieczne programowe zaimportowanie obrazu PNG do dokumentu DOCX. Lub możesz otrzymać partię obrazów PNG, które musisz przekonwertować na dokument DOCX. Aby to osiągnąć, w tym artykule pokazano, jak przekonwertować obrazy PNG na format DOCX w języku C# .NET.
lipca 25, 2022 · 3 min · Usmana Aziza