Polish

Konwertuj obraz do JSON z OCR w C#

Obrazy lub grafiki przedstawiają wiele informacji wizualnych, które mogą zawierać tekst, obrazy, wykresy itp. Czasami możesz chcieć przekonwertować niektóre informacje z obrazu JPG lub PNG na format JSON w celu przetworzenia niektórych danych. Zgodnie z takimi wymaganiami, w tym artykule opisano, jak przekonwertować obraz do formatu JSON, wykonując programowo operację OCR w języku C#.
maja 30, 2022 · 3 min · Farhan Raza