Polish

Konwertuj pliki PowerPoint na HTML za pomocą C#

W różnych scenariuszach prezentacje programu MS PowerPoint są konwertowane na obrazy lub pliki HTML. Na przykład, gdy chcesz osadzić slajdy prezentacji na stronie internetowej lub wyświetlić je w aplikacji komputerowej. W takich przypadkach ten artykuł zawiera przewodnik krok po kroku, jak konwertować pliki programu PowerPoint PPT/PPTX do formatu HTML przy użyciu języka C#. Ponadto dowiesz się, jak dołączyć lub wykluczyć ukryte slajdy prezentacji w przekonwertowanym kodzie HTML.
lutego 9, 2021 · 3 min · Usmana Aziza