Polish

Konwertuj PowerPoint PPTX/PPT na HTML w Javie

Konwersja PowerPoint PPTX/PPT do HTML może być przydatna, gdy chcesz osadzić prezentacje na swoich stronach internetowych. Ponieważ plików programu PowerPoint nie można wyświetlać bezpośrednio w aplikacjach internetowych, do tworzenia pokazów slajdów można zastosować konwersję programu PowerPoint do formatu HTML. Zgodnie z tym w tym artykule opisano, jak konwertować slajdy w prezentacjach programu PowerPoint do formatu HTML przy użyciu języka Java.
stycznia 9, 2021 · 3 min · Usmana Aziza