Polish

Konwertuj PowerPoint PPT PPTX na TIFF za pomocą C#

Konwersja programu PowerPoint na TIFF może być przydatna w różnych scenariuszach, takich jak drukowanie, faksowanie itp. Aby wykonać tę konwersję programowo, w tym artykule opisano, jak przekonwertować program PowerPoint PPTX/PPT na TIFF przy użyciu języka C#. Ponadto dowiesz się, jak dostosować rozmiar i format pikseli wynikowych obrazów TIFF.
sierpnia 11, 2021 · 3 min · Usmana Aziza