Polish

Konwertuj PowerPoint PPT na XAML w C#

XAML (eXtensible Application Markup Language) to XML, UWP (Universal Windows Platform) i Xamarin Forms. W tym artykule dowiesz się, jak programowo przekonwertować slajdy w prezentacji PowerPoint na interfejsy XAML. W szczególności artykuł będzie dotyczył konwersji programu PowerPoint PPTX na XAML przy użyciu języka C#.
sierpnia 5, 2021 · 3 min · Usmana Aziza