Polish

Konwertuj PowerPoint na PDF za pomocą Java - Konwersja PPT lub PPTX na PDF

PDF (Portable Document Format) stał się najszerzej i najczęściej używanym formatem dokumentów cyfrowych. Ponieważ format PDF ma stały układ, większość dokumentów jest konwertowana do formatu PDF przed ich udostępnieniem. Wśród różnych konwersji dokumentów do formatu PDF, konwersja PowerPoint do PDF jest popularnym przypadkiem użycia i powinna istnieć automatyczna i oszczędzające czas rozwiązanie, które pozwala uniknąć ręcznej konwersji, zwłaszcza gdy trzeba przekonwertować kilka prezentacji programu PowerPoint na format PDF. Mając to na uwadze, pokażę ci, jak programowo przekonwertować PowerPoint PPT lub PPTX na PDF w Javie z różnymi opcjami dostarczonymi przez Aspose.
grudnia 31, 2019 · 5 min · Usmana Aziza