Polish

Konwertuj PowerPoint PPT na PPTX za pomocą C#

W różnych przypadkach może być konieczne uaktualnienie prezentacji PPT do PPTX, aby móc korzystać z zaawansowanych funkcji prezentacji oferowanych przez pakiet MS Office. W takich przypadkach w tym artykule opisano, jak konwertować pliki programu PowerPoint PPT na PPTX przy użyciu języka C#. Ma na celu ułatwienie automatycznej lub wsadowej konwersji plików PPT do PPTX.
lipca 26, 2021 · 2 min · Usmana Aziza