Polish

Konwertuj PowerPoint PPT na PPTX za pomocą Java

PowerPoint PPTX to zaawansowana wersja PPT oparta na XML. Dzięki obsłudze formatu XML otwieranie prezentacji programu PowerPoint w innych typach programów staje się łatwiejsze. Aby skorzystać z najnowszych funkcji oferowanych przez PPTX, może być konieczna konwersja plików PPT do PPTX. W takich przypadkach w tym artykule opisano, jak konwertować pliki programu PowerPoint PPT na PPTX przy użyciu języka Java.
czerwca 26, 2021 · 2 min · Usmana Aziza