Polish

Konwertuj PPT na wideo w C++

Użyj języka C++, aby przekonwertować program PowerPoint na wideo. Konwertuj PPT na format MP4. Twórz wideo na podstawie slajdów programu PowerPoint.
marca 13, 2023 · 4 min · Seriki Emmanuel