Polish

Konwertuj prezentację PowerPoint na dokument Word za pomocą C#

W niektórych przypadkach może być konieczne przekonwertowanie prezentacji programu PowerPoint na dokumenty programu Word. Aby zautomatyzować ten proces lub przeprowadzić konwersję wsadową, w tym artykule opisano, jak przekonwertować program PowerPoint PPTX/PPT na format Word DOCX przy użyciu języka C#.
sierpnia 2, 2021 · 2 min · Usmana Aziza