Polish

Konwertuj PowerPoint PPT na animowany GIF w C#

Konwersja PowePoint na GIF jest zwykle wykonywana, aby uniknąć konieczności używania programu MS PowerPoint do przeglądania prezentacji. Animowany GIF może zawierać wszystkie slajdy PPT w jednym pliku. Dlatego w tym artykule opisano, jak przekonwertować prezentację programu PowerPoint PPT lub PPTX na animowany plik GIF w języku C#. Ponadto dowiesz się, jak programowo dostosować rozmiar klatki, opóźnienie między slajdami i liczbę klatek na sekundę.
stycznia 24, 2022 · 3 min · Usmana Aziza