Polish

Konwertuj PowerPoint PPT na animowany GIF w Javie

Animowany GIF ma możliwość zawarcia wielu obrazów w jednym pliku. Dlatego prezentacje programu PowerPoint są często konwertowane na pliki GIF, w których każdy obraz w formacie GIF reprezentuje slajd. Aby przeprowadzić konwersję programowo, w tym artykule opisano, jak przekonwertować prezentację programu PowerPoint PPT lub PPTX na animowany plik GIF w Javie. Ponadto dowiesz się, jak programowo dostosować rozmiar klatki, opóźnienie między slajdami i liczbę klatek na sekundę.
stycznia 15, 2022 · 3 min · Usmana Aziza