Polish

Konwertuj Primavera XML na MPP w C#

Oracle Primavera P6 to oprogramowanie do zarządzania projektami, programami i portfelami. Służy do planowania, zarządzania i wykonywania dużych projektów inżynierskich. Możesz łatwo programowo przekonwertować XML projektu Primavera P6 na MS Project. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować Primavera XML do pliku Project MPP za pomocą C#.
sierpnia 24, 2022 · 3 min · Muzammil Khan