Polish

Wydrukuj plik OneNote .one NoteBook przy użyciu języka C#

Notatki cyfrowe są często używane do przechowywania informacji, takich jak tekst, obrazy, rysunki itp. W niektórych scenariuszach warto wydrukować notatki w notesie programu OneNote. W tym artykule opisano sposób drukowania notatek programu OneNote (.one) przy użyciu języka C# w aplikacjach platformy .NET.
października 20, 2021 · 3 min · Farhan Raza