Polish

Programowe drukowanie dokumentów PDF w języku C# za pomocą platformy .NET

Wiele firm w dużym stopniu ogranicza zużycie papieru. Istnieją jednak scenariusze, w których drukowanie jest ważne. Na przykład system może zawierać szczegóły zamówienia online w formacie PDF. Muszą wydrukować plik PDF podczas wysyłania zamówienia online do dostawy. Przetwarzają elementy na dużą skalę, więc ręczne wydrukowanie każdego dokumentu może być nie lada zadaniem. Aspose.PDF for .NET API, oprócz wielu innych funkcji manipulacji i konwersji plików, obsługuje wydajne drukowanie plików PDF. Przyjrzyjmy się następującym przypadkom użycia związanym z drukowaniem plików PDF w aplikacjach .
lipca 9, 2020 · 8 min · Farhan Raza