Polish

Zapisz stronę internetową jako PDF w C#

Strony internetowe mogą zawierać tekst, obrazy, rysunki, animacje itp. Czasami może zaistnieć potrzeba przekonwertowania strony internetowej na format PDF w celu archiwizacji lub w kilku innych celach. W związku z tym w tym artykule omówiono sposób zapisywania lub drukowania strony sieci Web w formacie PDF w języku C# przez określenie adresu URL strony sieci Web. Omówiono prostą i podstawową konwersję, a także zaawansowaną konwersję, w której można zaszyfrować plik wyjściowy.
czerwca 9, 2022 · 3 min · Farhan Raza