Polish

Chroń prezentacje PowerPoint za pomocą C++

Microsoft PowerPoint to potężne i bogate w funkcje oprogramowanie, które pozwala tworzyć wspaniałe slajdy do wykorzystania podczas spotkań i dyskusji. Możesz znaleźć się w sytuacji, w której prezentacja zawiera poufne informacje, których chcesz chronić. W takich przypadkach pomocne może okazać się zabezpieczenie pliku prezentacji hasłem. Z drugiej strony, jeśli chcesz oznaczyć prezentację jako ostateczną i nie chcesz, aby jej zawartość była modyfikowana, możesz podpisać cyfrowo plik prezentacji. Tak długo, jak podpis jest ważny, możesz mieć pewność, że plik prezentacji nie został zmieniony. W związku z tym w tym artykule dowiesz się, jak chronić prezentacje programu PowerPoint za pomocą hasła lub podpisu cyfrowego przy użyciu języka C++.
marca 31, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad