Polish

Konwertuj PUB na dokument Word (DOC/DOCX) w C#

Pliki Microsoft Publisher są powszechnie używane do profesjonalnych zadań związanych z projektowaniem i edycją. Możesz przekonwertować plik PUB na dokument Word w formacie DOC i DOCX. W tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować pliki wydawcy przy użyciu języka C#.
czerwca 16, 2021 · 2 min · Farhan Raza