Polish

Skopiuj wiersze i kolumny w programie Excel za pomocą Python

Podczas generowania i przetwarzania plików programu Excel może być konieczne skopiowanie danych z określonych wierszy i kolumn w arkuszu. Aby programowo zaimplementować tę funkcję, w tym artykule pokazano, jak kopiować wiersze lub kolumny w arkuszu programu Excel w języku Python. Zademonstrujemy oddzielne kopiowanie wierszy i kolumn programu Excel za pomocą kroków i przykładów kodu.
października 6, 2022 · 3 min · Usmana Aziza