Polish

Twórz tabele przestawne w Excelu przy użyciu Python

Tabele przestawne w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel służą do interaktywnego podsumowywania danych. Załóżmy, że masz dane wielu faktur i chcesz uzyskać ich sumę pogrupowaną według klientów lub produktów. Tabele przestawne wchodzą w grę w takich przypadkach. W tym artykule dowiesz się, jak radzić sobie z tabelami przestawnymi w Excelu w Python. W szczególności dowiesz się, jak utworzyć tabelę przestawną w Excelu w Python. Ponadto pokażemy, jak programowo formatować dane w tabelach przestawnych programu Excel.
sierpnia 15, 2022 · 4 min · Usmana Aziza