Polish

Konwertuj CSV na Excel w Python

CSV (Comma Separated Values) to powszechnie używany format pliku do przechowywania, importowania i eksportowania danych z jednej aplikacji do drugiej. Ponadto większość zbiorów danych w dziedzinie data science jest przechowywana w plikach CSV. Jednak w niektórych przypadkach trzeba przekonwertować wartości oddzielone przecinkami w pliku CSV na formę tabelaryczną w skoroszytach XLSX lub XLS programu Excel. W przypadku takich scenariuszy w tym artykule omówiono sposób konwertowania plików CSV do programu Excel w języku Python.
maja 17, 2021 · 3 min · Usmana Aziza