Polish

Czytaj wiadomości e-mail programu Outlook w języku Python

W niektórych przypadkach musisz przeanalizować wiadomości e-mail programu Outlook i programowo wyodrębnić informacje z wiadomości. Informacje te obejmują adres nadawcy, adresy odbiorców, treść, nagłówki wiadomości e-mail i tak dalej. W tym artykule dowiesz się, jak analizować i czytać wiadomości e-mail programu Outlook w języku Python. Pokażemy również, jak programowo pobrać nagłówki wiadomości e-mail.
października 19, 2022 · 3 min · Usmana Aziza

Twórz zadania MS Outlook w Python

MS Outlook umożliwia tworzenie list rzeczy do zrobienia, które składają się z różnych zadań. Każde zadanie to czynność, która ma być wykonana w określonym czasie. W ten sposób możesz śledzić przydzielone Ci zadania. Podczas automatyzacji operacji MS Outlook może zaistnieć potrzeba pracy z zadaniami programu Outlook. W związku z tym w tym artykule dowiesz się, jak programowo tworzyć zadania MS Outlook w Python.
kwietnia 28, 2022 · 4 min · Usmana Aziza

Połącz się z serwerami IMAP w Python

Internet Message Access Protocol (IMAP) to jeden z najczęściej używanych protokołów do odczytywania wiadomości z serwera poczty e-mail. Aby uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej z aplikacji klienckich, musisz najpierw nawiązać połączenie z serwerem IMAP. Aby to osiągnąć, w tym artykule omówiono sposób łączenia się z serwerem IMAP za pomocą języka Python. Ponadto dowiesz się, jak programowo pobierać wiadomości z serwera IMAP.
marca 26, 2022 · 2 min · Usmana Aziza

Pobierz wiadomości e-mail z serwera POP3 w Python

Post Office Protocol (POP3) to popularny protokół pocztowy używany do pobierania wiadomości e-mail z serwerów pocztowych. Aby pracować z wiadomościami e-mail w skrzynce pocztowej, należy najpierw nawiązać połączenie z serwerem POP3. Aby to osiągnąć, w tym artykule omówiono sposób łączenia się z serwerem POP3 z poziomu aplikacji Python. Ponadto dowiesz się, jak pobierać wiadomości e-mail z serwera POP3 w Python. Biblioteka Python do pobierania wiadomości e-mail z serwera POP3 Połącz się z serwerem POP3 w Python Pobierz e-maile ze skrzynki pocztowej na serwerze POP3 Biblioteka Python do pobierania wiadomości e-mail z serwera POP3 Aby pobrać e-maile z serwerów POP3, użyjemy Aspose.
marca 1, 2022 · 3 min · Usmana Aziza

Połącz się z serwerem SMTP za pomocą języka Python

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) to najczęściej używany protokół poczty e-mail, który zajmuje się wysyłaniem wiadomości e-mail z aplikacji klienckich do serwera poczty e-mail. W różnych przypadkach klienci poczty e-mail są implementowani w aplikacjach Python w celu wysyłania wiadomości e-mail przez SMTP. W przypadku takich scenariuszy w tym artykule omówiono sposób łączenia się z serwerem SMTP przy użyciu języka Python. Ponadto pokazuje, jak wysłać wiadomość e-mail przez SMTP.
grudnia 16, 2021 · 3 min · Usmana Aziza