Polish

Konwertuj plik Excel na JSON w Python

MS Excel zapewnia wygodny sposób przechowywania i manipulowania danymi w postaci arkuszy kalkulacyjnych. Pozwala dość łatwo wykonywać różnego rodzaju obliczenia i operacje na danych. Jednak często trzeba wyeksportować dane programu Excel do formatu JSON i użyć ich programowo w aplikacjach Python. Aby to osiągnąć, w tym artykule pokazano, jak przekonwertować plik programu Excel na format JSON w języku Python.
lipca 2, 2022 · 2 min · Usmana Aziza