Polish

Konwertuj OBJ na USDZ w Python

W pliku obiektu 3D możemy znaleźć współrzędne 3D, mapy tekstur, powierzchnie wielokątne i inne informacje związane z obiektem 3D. Natomiast format pliku USDZ umożliwia urządzeniom z systemem iOS wyświetlanie treści 3D i AR bez potrzeby korzystania ze specjalistycznych aplikacji. W tym artykule dowiemy się, jak przekonwertować plik OBJ do formatu USDZ w Python.
listopada 10, 2022 · 3 min · Muzammil Khan

Konwertuj OBJ na STL w Python

Plik OBJ jest produktem końcowym procesu modelowania 3D, zwykle generowanym przez oprogramowanie CAD (Computer Aided Design). Jest to plik definicji geometrii zawierający wierzchołki, wierzchołki normalne, wierzchołki itp. W niektórych przypadkach może być konieczna konwersja pliku OBJ do formatu STL. Plik STL zawiera informacje o grafice wektorowej 3D. W tym artykule dowiemy się, jak przekonwertować plik OBJ do formatu STL w Python.
października 6, 2022 · 3 min · Muzammil Khan