Polish

Konwertuj dokumenty RTF na PDF za pomocą Python

Format RTF został wprowadzony przez firmę Microsoft do tworzenia dokumentów tekstowych w formacie RTF. Interoperacyjność oferowana przez format RTF umożliwia wymianę treści między różnymi produktami firmy Microsoft. Oprócz tego PDF jest jednym z najczęściej używanych formatów dokumentów, który zapewnia obsługę wielu platform. W niektórych przypadkach może być konieczna programowa konwersja dokumentu RTF do formatu PDF. Aby to osiągnąć, w tym artykule opisano, jak przekonwertować dokument RTF do formatu PDF za pomocą Python.
listopada 10, 2021 · 2 min · Usmana Aziza