Polish

Python MS Word Automation — twórz, edytuj lub konwertuj dokumenty Word za pomocą Python

Jako programista Python możesz zautomatyzować MS Word, aby tworzyć nowe dokumenty Word, edytować lub modyfikować istniejące, analizować je lub konwertować do innych formatów bez korzystania z pakietu Microsoft Office. W tym artykule dowiesz się, jak zautomatyzować MS Word, aby tworzyć, edytować, analizować lub konwertować dokumenty Word za pomocą Python.
maja 31, 2022 · 6 min · Muzammil Khan

Konwertuj dokumenty RTF na PDF za pomocą Python

Format RTF został wprowadzony przez firmę Microsoft do tworzenia dokumentów tekstowych w formacie RTF. Interoperacyjność oferowana przez format RTF umożliwia wymianę treści między różnymi produktami firmy Microsoft. Oprócz tego PDF jest jednym z najczęściej używanych formatów dokumentów, który zapewnia obsługę wielu platform. W niektórych przypadkach może być konieczna programowa konwersja dokumentu RTF do formatu PDF. Aby to osiągnąć, w tym artykule opisano, jak przekonwertować dokument RTF do formatu PDF za pomocą Python.
listopada 10, 2021 · 2 min · Usmana Aziza