Polish

Czytaj wiadomości e-mail programu Outlook w języku Python

W niektórych przypadkach musisz przeanalizować wiadomości e-mail programu Outlook i programowo wyodrębnić informacje z wiadomości. Informacje te obejmują adres nadawcy, adresy odbiorców, treść, nagłówki wiadomości e-mail i tak dalej. W tym artykule dowiesz się, jak analizować i czytać wiadomości e-mail programu Outlook w języku Python. Pokażemy również, jak programowo pobrać nagłówki wiadomości e-mail.
października 19, 2022 · 3 min · Usmana Aziza