Polish

Generuj kody kreskowe z kodowaniem UTF-8 przy użyciu C#

W poprzednim poście widziałeś, jak generować i odczytywać różne typy kodów kreskowych za pomocą C#. Jednak w niektórych przypadkach masz do czynienia ze znakami innymi niż angielskie. Na przykład podczas pracy z językiem arabskim, łacińskim, greckim lub podobnymi. W takich przypadkach może być konieczne zakodowanie znaków w standardach Unicode, tj. UTF-8. W związku z tym w tym artykule opisano, jak generować i rozpoznawać kody kreskowe przy użyciu kodowania UTF-8 w języku C#.
lutego 19, 2021 · 3 min · Usmana Aziza